ЗА НАС

"Вини Сливен" ООД е българска компания със 100-годишна история и опит в производството на вино и спиртни напитки. Като естествено продължение на своето развитие през 2020 година дружеството разширява дейността си, доказвайки за пореден път своята устойчивост, гъвкавост и адаптивност към всяка ситуация, а именно и към разярилата се световна пандемия от вируса COVID-19 и икономическите последици от нея. 
 
В резултат на това и в комбинация с дългогодишен опит, сплотен екип от специалисти, подходяща технологична база и, не на последно място - ръководство с предприемчив и новаторски дух, "Вини Сливен" ООД започва производство на денатуриран етилов спирт като допълнение към основния си предмет на дейност.
 
В този смисъл, дружеството осъщестява дейността си съгласно ЗВСН (Закон за виното и спиртните напитки), като произведеният етилов спирт - дестилат, е продукт, подлежащ на производство и продажба съгласно чл. 142а от закона. "Вини Сливен" ООД е надлежно регистрирана като производител и складодържател на акцизни стоки както съгласно ЗВСН, така и по Закона за акцизите и данъчните складове. Всички процеси по денатурация, опаковане и дистрибуция се извършват от "Вини Сливен" ООД.
 
Денатурираният етилов спирт, продаван от дружеството, не е регистриран като лекарствен продукт. Това означава, че неговото приложение е предназначено за дезинфекция на ръце и повърхности. Продуктът не е подходящ за медицински цели, т.е. употреба преди поставяне на инжекции, при хирургични намеси, за загряващи компреси и фрикции. 
-