Плащане

Можете да заплатите Вашата поръчка по следните начини:

 

Наложен платеж

Наложеният платеж е най-удобният и предпочитан метод за уреждане на разплащането между продавач и купувач. Клиентът заплаща стойността на направената поръчка директно на куриера в момента на доставката. Тази опция е възможна само за поръчки с доставка на територията на Република България.

 

ПОС терминал

Плащането се осъществява чрез дебитна или кредитна банкова карта на виртуален ПОС терминал в сайта на продавача. Купувачът заплаща сумата от стойността на поръчката и нейната доставка, ако е начислена такава, и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, "Вини Сливен" ООД изпълнява доставката на поръчаните стоки. Възможно е да има допълнителни разходи като банкови такси, такси за валутни преводи и други, които са за сметка на клиента.

 

Банков превод

Банковият превод се осъществява от банкова сметка към банкова сметка или чрез внасяне на необходимата сума за разплащане в най-удобния за клиента клон на която и да е търговска банка. Ако купувачът има съществуваща банкова сметка в банка, е нужно да попълни ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ и да преведе точния размер на дължимата сума по сметката на "ВИНИ СЛИВЕН" ООД. Ако купувачът няма банкова сметка, преводът се извършва чрез ВНОСНА БЕЛЕЖКА.

При плащане чрез банков превод клиентът трябва да внесе точната сума от стойността на поръчката и нейната доставката, ако е начислена такава, по банковата сметка на "Вини Сливен" ООД. Всички допълнителни разходи като банкови такси, такси за валутни преводи и др. са за сметка на клиента и не следва да се прихващат сумата, дължима за плащане към "ВИНИ СЛИВЕН" ООД. Във вносната бележка е задължително да се попълнят три имена на клиента на реда "Задължено лице (вносител)".

Поръчките, платени по банков път, се обработват и изпращат след постъпване на сумата в банковата сметка на "ВИНИ СЛИВЕН" ООД. 

ВАЖНО! Първо трябва да се направи поръчка през сайта или по телефона и след това да се извърши банковият превод! Абсолютно задължително е да се попълни полето "Основание за плащане", където се посочва номерът на поръчката, за която се отнася плащането. Този номер клиентът получава по имейл с потвърждение на поръчката от наша страна. Пропускането на тази стъпка затруднява идентификацията на превода и е възможно поръчката да не бъде изпълнена.


БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ (ББР)
IBAN: BG98NASB96201010881401, BIC: NASBBGSF
Титуляр: ВИНИ СЛИВЕН ООД
Задължено лице (вносител): Име, Презиме, Фамилия.
Основание за плащане: Поръчка № ........................../spirt.bg