ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА РЪЧНО ИЗМИВАНЕ НА СЪДОВЕ 1 л.

  • Марка: PACHICO
  • Кат. номер: PC-02-1L

CRYSTAL

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА РЪЧНО ИЗМИВАНЕ НА СЪДОВЕ

 

Описание: Високо концентриран професионален продукт с добър полиращ ефект. Предназначен е за ръчно измиване на чинии, чаши, домакински прибори, кухненско оборудване, PVC повърхности, емайл, никел, порцелан, лакирано дърво и др. Всякакви повърхности, подлежащи на третиране с вода, могат да бъдат почиствани с Crystal. Продуктът е разработен с изискване за максимална грижа към кожата на ръцете.

Начин на употреба: В зависимост от замърсяванията се прави работен разтвор, като 15-30 мл. от препарата се разреждат в 5 л. вода. При по-малка консумация се препоръчва нанасянето на 1-2 капки ор препарата директно върху кухненска гъба за измиване.

 

ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

 

 

Технически данни:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P264 Да се измие лицето, ръцете старателно след употреба.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

4,70 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 4,70 лв.
Моля, изберете: