ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОДУКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ ПОВЪРХНОСТИ 5 л.

  • Марка: PACHICO
  • Кат. номер: PC-04-5L

PRO GLASS 5L.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОДУКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

 

 

Описание: Слабоалкален почистващ препарат за стъклени и лъскави повърхности на алкохолна основа.

Начин на употреба: Препаратът се използва чрез спрей-пистолет, като се нанася от 25-30 см. разстояние. Изчаква се за реакция, след това се изтрива с чиста и суха памучна или микрофибърна кърпа, която не оставя власинки. Придава изключителен гланц на стъклените повърхности.

 

ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

 

Технически данни:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P264 Да се измие лицето и ръцете до лактите старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице, P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

 

21,60 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 21,60 лв.
Моля, изберете: